sábado, 15 de marzo de 2014

El creador literario y el fantaseo -Sigmund Freud (1908)-

Estimados lectores:
Publicamos el texto que tan amablemente nos ha hecho llegar Anna Bonafont, integrante del Grupo de Investigación. Se trata de una síntesis acerca de su exposición durante la última reunión. Hemos conservado el texto original, en lengua catalana.
Agradecemos su participación.El creador literario y el fantaseo
-Sigmund Freud (1908)-                                                                                                                                                                                                   Anna Bonafont


Comentari de text

Segons l’article de Freud (1908), l’acte creatiu és una forma d’interpretació del món que ens envolta.  L’impuls creatiu arrela en desitjos insatisfets o mancances, generalment inconscients, que s’expressen a través de fantasies o de somnis. Mitjançant les fantasies, l’autor es separa de la “realitat efectiva”, la qual produeix malestar, insatisfacció o sofriment, fent que aquesta “realitat” sigui més suportable. Atès que socialment les fantasies són censurades o reprimides en tant que no pertanyen al “món real”, aquestes s’oculten als ulls dels altres donat que reconèixer-les o compartir-les produeixen vergonya.
Freud agrupa les fantasies d’acord a dues orientacions: a) fantasies d’ambició, d’exaltació de la personalitat, i b) eròtiques; tot i que, en molts casos,  es presenten de manera combinada. Canvien en funció de la temporalitat o les circumstàncies, i enllacen passat, present i futur, ja que és a partir d’una percepció actual que s’activa un record anterior en el que es satisfeia un desig, i es produeix una fantasia de futur, en la qual es veu satisfet el desig que ha desencadenat la percepció actual i el record de la satisfacció en el passat. En el cas que les fantasies siguin força prolífiques i tinguin molta força poden crear les condicions per a generar les neurosi o psicosi.
L’obra creativa permet abellir estèticament la realitat i malgrat pugui ser tràgica o dramàtica proporciona als espectadors/es un cert plaer estètic. Aquest gaudi estètic que provoca en l’auditori, Freud ho anomena “Prima d’incentivació o plaer previ”.
Partint de les idees que presenta Freud en el seu article, a continuació intentaré analitzar l’obra de teatre “Barcelona”, escrita i dirigida per Pere Riera[i].
L’impuls creatiu, segons l’autor, obeeix a la por que suscita el fet de relacionar la situació de crisi econòmica, social i institucional actual, amb els conflictes socials greus del segle XX, com varen ser la II GM o la Guerra Civil Espanyola, que van generar el sorgiment dels totalitarismes i la pèrdua de les llibertats.
Les profundes transformacions socials que s’estan produint, des d’una perspectiva d’hipermodernitat, generen incertesa i turbulències en els curs de les vides humanes. La imprevisibilitat, la inestabilitat i els sentiments d’impotència que provoquen,  són llavors per a l’aparició de les pors col.lectives, que segons B. Anguera (2011)[ii], es desenvolupen en períodes de crisi, quan les institucions socials queden debilitades. Els moments de canvi produeixen inseguretat, la qual pot generar situacions de violència. La modernitat havia creat la fantasia d’arribar ser invulnerables atès els avenços tecnològics, econòmics i de seguretat. Actualment, s’ha perdut la confiança en les institucions, el present i el futur es poc previsible i incert, i el mitjans de comunicació i les noves tecnologies de la informació fan créixer la incertesa social i la por.
L’obra no pretén ser un document històric sobre el conflicte bèl·lic, sinó de les diferents formes d’afrontar i actuar per a poder sobreviure en situacions extremes.  Segons les paraules de Pere Riera, l’obra tracta de “un grup humà que intenta sobreviure, mantenir la pulsió de vida, en un context molt difícil”. Els personatges reflecteixen diferents maneres d’afrontar la por i actuar davant el conflicte.
Pere Riera ens diu que l’obra és un acte d’amor a una època, a una gent, a una ciutat cosmopolita, un estàndard de les llibertats, del progrés i de l’esperança, que varen ser arrabassats pel totalitarisme. És també un homenatge a les víctimes civils que varen perdre la vida en el conflicte.
L’escenificació combina el joc de plaer (comèdia) i el joc de dol (la tragèdia). Els arguments que proporciona l’autor descriu un eix dicotòmic: 
⁻          Per una banda, la barbàrie, l’horror, la injustícia sobre les víctimes innocents, la pèrdua de llibertats, la repressió i el totalitarisme.
⁻          De manera contraposada,  apareix l’amor, l’amistat, la reconciliació, la solidaritat i els vincles entre les persones.
La ciutat de Barcelona, segons paraules de l’autor, és també protagonista de l’obra, en tant que la representen les dues protagonistes femenines de l’obra, les quals “encarnen la manera com es van posicionar alguns ciutadans davant una situació extrema”: quedar-se i resistir, o bé marxar per no perdre les il.lusions i continuar amb la seva vida. L’autor en la seva explicació, ho compara amb la situació actual en què es troben molts joves davant l’atur i la manca d’oportunitats: quedar-se o marxar del país.
Si tenim en compte com les protagonistes afronten la supervivència, podríem dir que expressen per una banda la fugida del perill, no paralitzant sinó activa en el sentit en que marxar obra la possibilitat d’actuar segons els propis projectes i desitjos; l’altre posicionament és l’immobilisme, i en certa forma, la submissió.
Els diferents personatges poden representar el que Freud anomena “JOs parcials”?. Crec que probablement sigui així atès que per bé que la forma d’afrontar les dificultats pugui tenir un cert patró característic, penso que varia en funció del moment i les circumstàncies.
Freud (1908), en el seu article ens diu que la creació artística, permet que la “realitat efectiva” sigui més suportable, malgrat reveli situacions dramàtiques o tràgiques, convertint-se en una font de plaer per l’auditori.
Efectivament, segons la meva opinió, l’obra és d’una gran bellesa estètica, que captiva l’espectador. En aquest sentit destacaria els següents aspectes:
-          La interpretació magistral de les dues protagonistes principals, i la força que transmeten.
-          La casa (d’estil modernista) esdevé un “refugi” de seguretat, davant els atacs i bombardejos, on es tanquen els protagonistes, aïllant-se del conflicte i preservant tant com poden el seu “món”.
-          La ironia d’alguns dels protagonistes que aporta un tot de comicitat a tota l’obra.
-          La música com element per alliberar tensions i com element protector en situacions extremes.
-          La bellesa plàstica i simbòlica de les escenes en què les protagonistes ballen un “tango”, com a símbol de llibertat i de pulsió de vida.
-          L’argument que, tot i que expressa un fons ideològic determinat, es centra en uns personatges que no es posicionen clarament en cap dels dos bàndols del conflicte, que intenten sobreviure i continuar amb les seves vides.
-          A l’obra no hi ha personatges bons o dolents, fins i tot els comportaments reprovables queden justificats per les circumstàncies. Els dolents són els de fora, els fanàtics d’un i altre bàndols en conflicte,  representats a través dels bombardejos o per el relat de fets que han succeït en el passat o en el present.

[i] L’anàlisi està basat en el material documental que es va lliurar als espectadors, que recollia una entrevista a Pere Riera.  

[ii] ANGUERA, B. (2011) “Incitar la por: passat i present”. Rev Cat de Psicoanàlisi (18)2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

.